Kontaktai / Contacts


+37063166751 (Aleksandr) aleksandr@romanovu.eu 
 
+37065202743 (Aleksej) aleksej@romanovu.eu

ELVIS stotelė

 

   Taikant šiuolaikines informacines technologijas atsiranda daugiau galimybių sukurti naujas mokymo priemones ir naujus metodus. Vienas iš svarbiausių ir sunkiai išsprendžiamų uždavinių – sukurti kompiuterinę laboratorinę praktiką.

   Bet kurios disciplinos laboratorinės praktikos pagrindą sudaro matavimo priemonių kompleksas, sujungtas su laboratoriniais maketais, kuriuos naudojant atkuriami nagrinėjami reiškiniai ir procesai. Iki šiol mokymo laboratorijose dažniausiai buvo naudojami tradiciniai matavimo prietaisai. Šiuolaikiška tendencija tampa mokymo tikslais panaudoti kompiuterines matavimo priemones, sukurtas taikant virtualiųjų prietaisų technologiją. Virtualusis prietaisas  mokymo laboratorijoje – tai matavimo priemonė, dažniausiai personalinis kompiuteris, turintis papildomų specialių programų ir įvairių matavimo modulių, pavyzdžiui, daugiafunkcinę įvedimo ir išvedimo plokštę. VP gali automatizuoti matavimo informacijos surinkimo, apdorojimo ir pateikimo operacijas, turi patogų vartotojo aplanką, o jo programinės ir aparatinės priemonės atlieka funkcijas, būdingas tradicinėms matavimo priemonėms, ir leidžia pateikti rezultatus vaizduoklio ekrane patogia naudotojui forma.

   Šiandien tarp tokių specializuotų programinių priemonių labiausiai tinkamu galima laikyti kompanijos National Instruments programinį paketą LabVIEW kartu su laboratorinė specializuotų prietaisų stotelė NI ELVIS II. Stendas komplektuojamas iš maketinės plokštės, kuriuoje yra surenkamos tiriamosios schemos, pagrindinės stoties ir programinės įrangos rinkinio. Atliekant laboratorinius darbus, atitinkami papildomi moduliai gali buti įstatomi į laboratorinės stoties NI ELVIS II pereinamosios plokštės lizdus. Eksperimento eiga, duomenų surinkimas ir signalų valdymas yra programuojami National Instruments LabVIEW pagalba, o darbui su įranga pradėti iš karto joje yra paruošti darbo pavyzdžiai.

 

   "J. ir A. Romanovų" PĮ taip pat siūlo platų papildomų plokščių/mokslinių eksperimentų pasirinkimą National Instruments stotelei NI ELVIS II iš National Instruments partnerių, tokių kaip Quanser, Emona, Freescale ir kitus.

    Daugiau informacijos apie NI ELVIS II stoteles, papildomų modulių rinkinius, jų pritaikymą ir paskutines naujienas galite gauti National Instruments puslapyje paspaudus šią nuorodą...